Đặt báo

Tên báo Đơn giá Thời gian đặt báo (tháng) Số lượng ( bản / kỳ )
Nhật báo Thanh Niên 3.700đ
-
Báo Thanh Niên Tuần San 9.700đ
 • Nhật báo Thanh Niên
  • Đơn giá: 3.700đ
  • Thời gian đặt báo (tháng):
  • Số lượng ( bản / kỳ ):
 • Báo Thanh Niên Tuần San
  • Đơn giá: 9.700đ
  • Thời gian đặt báo (tháng):
  • Số lượng ( bản / kỳ ):

Chi tiết xin quý Bạn đọc liên hệ Phòng Phát Hành: 08.3930 9243 - 0903 035 758

* Bạn chưa nhập Họ tên